Jens

Jens-Petter Olsen Entrepreneur

 • English
 • Czech
 • Norwegian

I specialize in:

 • Importing and bringing new products into the Czech market
 • Building businesses and satisfying customers
 • Managing and motivating people

I believe in:

 • Honesty and integrity at all times
 • Continuous improvement and innovation
 • Leading by example

Contact me at: jpolsen@olsens.eu

Specializuji se na:

 • Import a uvádění nových výrobků na českém trhu
 • Stavební firmy a uspokojování zákazníků
 • Správa a motivování lidí

Věřím v:

 • čestnost a bezúhonnost, po celou dobu
 • Neustálé zlepšování a inovace
 • Leading by example

Kontaktujte mě na: jpolsen@olsens.eu

jeg er spesialister på:

 • Importere og bringe nye produkter til det tsjekkiske markedet
 • Building bedrifter og tilfredsstillende kunder
 • Administrere og motivere folk

Jeg tror på:

 • Ærlighet og integritet til alle tider
 • Kontinuerlig forbedring og innovasjon
 • Leading by example

Kontakt meg på: jpolsen@olsens.eu